Fotogram – Fotografi utan kamera
Photograms – Cameraless photography

The book has 108 pages and is printed in two editions,  a Swedish and an English.
In addition to Ewa Stackelberg's images, Photograms also contains an essay by Marie Lundquist. 

SVENSK TITEL Fotogram – Fotografi utan kamera 
ENGLISH TITLE Photograms – Cameraless photography

ISBN 978-91-88029-03-4 (Svensk upplaga)
ISBN 978-91-88029-06-5 (English edition)

FORMAT 297 x 370 mm. PAPPER 170 g profimatt. Trådhäftat hårdband med geltexöverdrag, folieprägling på rygg, 3 mm papp, rak hård lösrygg, kapitälband, tryckta för- och eftersättssidor. Laminerat skyddsomslag

GRAPHIC DESIGN Donald Boström TEXT Marie Lundquist TRANSLATION Jeremy Becker PREPRESS Projektor AB PRINT Göteborgstryckeriet, Göteborg 2015